Stiftung Gralsbotschafti (Stuttgart) üldtingimused

Kehtivad alates: 28.11.2022

1. Kehtivusala

1. Järgnevalt kirjeldatud üldtingimused kehtivad kõigile teie kui kliendi ja meie, Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Saksamaa (edaspidi: Stiftung Gralsbotschaft või meie) vahelistele ärisuhetele. Kehtib tellimise hetkel jõus olnud üldtingimuste versioon.

2. Tellija üldtingimusi, mis meie omadest erinevad, ei aktsepteerita, välja arvatud juhul, kui me nendega kirjalikult selgesõnaliselt nõustume.

3. Meie poolt pakutavad kaubad ja teenused on mõeldud tarbijale. Nende üldtingimuste tähenduses on tarbija füüsiline isik, kes sõlmub lepingu eesmärgil, mis ei ole ülekaalukalt seotud tema ärilise või füüsilisest isikust ettevõtjana toimuva tegevusega (Saksa tsiviilseadustiku § 13).

2. Lepingu sõlmimine

1. Kaupade ja teenuste esitlemine ei tähenda siduva ostu-müügilepingu sõlmimist. Tellimuse esitamisega teete siduva pakkumise ostu-müügilepingu sõlmimiseks selles tellimuses kirjeldatud kaupade ja teenuste omandamiseks.

2. Kauba tarnimisel sõlmitakse ostu-müügileping tellitud artikli saatmisel, välja arvatud tellimuste puhul, kus olete valinud ettemaksu (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, krediitkaardiga või PayPali kaudu). Digisisu tellimisel jõustub leping allalaadimisvõimaluse loomisel ning teenuste puhul arve saatmisel. Teie tellimuse vastuvõtmise kinnitus ei tähenda teie pakkumuse vastuvõtmist. See on mõeldud vaid teie teavitamiseks, et tellimus on vastu võetud.

3. Hinnad, saatmiskulu, tarnetingimused

1. Välja arvatud juhul, kui kokku on lepitud muud, kehtivad lepingu sõlmimise hetkel kehtinud ja meie veebilehel esitatud hinnad. Makseviivituse algusajaks loetakse 30 päeva möödumist arve väljastamisest. Kõik hinnad on lõpphinnad ja sisaldavad õigusaktides kehtestatud käibemaksu.

2. Posti teel saadetavate kaupade tellimisel lisandub tootehindadele järgmine saatmiskulu:

Riik Saatmiskulud
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EL 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
Maailmas 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Allalaaditavate toodete puhul saatmiskulu ei lisandu. Ostetud allalaaditavad tooted on teile igal ajal kättesaadavad e-posti teel saadetud allalaadimislingi kaudu või teie kasutajakontol jaotises „Minu allalaaditavad artiklid“:

https://et-international.graali-sonum.org/downloadable/customer/products/

Uuesti allalaadimise võimalus on vabatahtlik teenus, mida saame igal ajal muuta, katkestada või katkestada.

4. Meie tarneajad

Posti teel saadetavate toodete tarneaeg Saksamaal on 1-3 tööpäeva, teistesse Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa vabakaubanduspiirkonna (EFTA) riikidesse 5-12 tööpäeva ning teistesse riikidesse 15-30 tööpäeva.

5. Makseviisid ja maksetingimused

1. Makseid saab teha krediitkaardiga, internetipõhiste makseteenuste (PayPal) abil või arvega ostmisel ülekandega Stiftung Gralsbotschafti arvel näidatud arvele vastavalt järgmistele tingimustele:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Krediitkaart: Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, krediitkaardimakseid töötleb Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Iirimaa.

3. PayPal: kui valite makseviisiks PayPali, töötleb makseid PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Pärast nupu „Osta“ klõpsamist suunatakse teid PayPali veebilehele. Pärast makse töötlemist PayPalis suunatakse teid meie poodi tagasi.

4. Arve: Koos tarnega saate arve. Arve summa tuleb maksta 30 päeva jooksul arvel näidatud kontole.

6. Omandi üleminek

Tarnitud kauba omand jääb kuni kõigi tellimusega seotud nõuete tasumiseni meile. Kui hilinete maksega rohkem kui 10 päeva, on meil õigus lepingust taganeda ja kaup tagasi nõuda.

7. Pretensiooni esitamise õigus

1. Kehtib õigusaktides kehtestatud pretensiooni esitamise õigus.

2. Vastutame üksnes punktis a kuni d kirjeldatud kahju eest järgmiselt:

(a) surma, kehavigastuse ja/või tervisekahjustuse korral ning tahtliku või jämedast hooletusest tekkinud kahju korral piiramatult;

(b) kahjude eest, mis tulenevad võimalikest kirjalikult antud garantiidest teie kui tellija varalise huvi ulatuses, mida garantii kattis ja mida väljendab teie poolt makstud tasu;

(c) tootevastutuse korral tootevastutusõiguse alusel;

(d) lepingu oluliste kohustuste rikkumise korral, mis tulenevad kergest hooletusest, piirdub vastutus kahju eest sellise kahjuga, millega me lepingu sõlmimisel meile teadaolevate asjaolude põhjal tüüpiliselt arvestama oleksime pidanud. Lepingu olulised punktid on sellised kohustused, mis olid teie lepingu sõlmimisel määravad ja mille järgimist te eeldate.

3. Muudel juhtudel me kahju sõltumata õiguslikust alusest ei hüvita.

4. Lõike 1 punktis d nimetatud juhtudel aeguvad kahju ja kulude hüvitamise nõuded 12 kuuga. Aegumistähtaeg algab kooskõlas Saksa tsiviilseadustiku §-ga 199.

5. Kui nende tingimuste järgi on meie vastutus välistatud, kehtib see ka meie üksuste ning täitmis- ja teostusabiliste, eelkõige töötajate vastutuse kohta.

8. Lepingust taganemine

Lepingust taganemise õigus.

Teil on õigus lepingust 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda. Taganemisõigus kehtib 14 päeva ja algab

- digisisu (e-raamatud, MP3) korral lepingu sõlmimise päeval,

- kauba kohaletoomise lepingute korral sellel päeval, millal teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on viimase kauba kätte saanud.

 

Taganemisõiguse kasutamiseks peate meid selgesõnaliselt teavitama (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, Außenstelle Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Saksamaa, telefon: + 49 (0)7156 9532-15, faks: +49-(0)7156-18663, e-post: info@gral.de) meid oma soovist lepingust taganeda, näiteks kirja, posti, faksi või e-posti teel. Selleks võite kasutada kaasasolevat näidistaganemisvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse säilitamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisõiguse tähtaja möödumist.

 

Lepingust taganemise tagajärjed.

Sellest lepingust taganemise korral peame teile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, millal saime kätte teie teate lepingust taganemise kohta, tagasi maksma kõik maksed, mille oleme teie käest saanud, sh saatmiskulu (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et olete valinud tarneviisi, mis erineb meie poolt pakutavast soodsaimast vaikimisi tarneviisist). Tagasimaksmiseks kasutame sama makseviisi, mida teie tehingu tegemisel kasutasite, välja arvatud juhul, kui teiega on selgesõnaliselt sõlmitud muu kokkulepe; ühelgi juhul ei arvestata teile tagasimakse tõttu hüvitist. Võime oodata tagasimaksega seni, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni olete tõendanud, et olete kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb sündmus toimub varem.

Kaup tuleb tagastada tagasisaatmise või üleandmise teel viivitamatult ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates sellest, kui te meid lepingust taganemisest teavitasite. Olete sellest tähtajast kinni pidanud, kui panete kauba teele enne 14 päeva möödumist.

Kauba vahetud tagasisaatmiskulud jäävad teie kanda.

Kauba võimaliku väärtuse vähenemise eest vastutate vaid juhul, kui see on põhjustatud teiepoolsest ebavajalikust kvaliteedi, omaduste ja talitluse kontrollist.

9. Üksikasjalikud andmed veebipoes tehtavate tellimuste kohta

1. Meie veebipoest tellimuse tegemine hõlmab järgmisi samme.

Valige soovitud kaup ja lisage see ostukorvi.

Klõpsake nuppu „Minu ostukorv“ ja kontrollige korvi sisu. Siin saate muuta toodete kogust ja valikuid ning kasutada sooduskoode.

Klõpsake nuppu „Osta“. Teil palutakse logida oma kasutajakontole, sooritada ost külalisena ilma registreerimiseta (see on võimalik vaid juhul, kui ostukorvis ei ole allalaaditavaid tooteid) või end registreerida. Kui olete parooli unustanud, saate küsida uue parooli.

Sisestage oma arve- ja tarneaadress. Need võivad üksteisest erineda. Kui ostukorvis on ainult allalaaditavad tooted, pole tarneaadressi vaja.

Seejärel arvutatakse teie aadressiandmete põhjal saatmiskulu. Kui ostukorvis on ainult allalaaditavad tooted, jääb see samm vahele.

Seejärel saate valida soovitava makseviisi.

Viimases sammus saate kogu tellimuse (nimi, aadress, makseviis, tellitud tooted) veel kord üle kontrollida, seejärel üldtingmustega nõustuda ja tellimuse meile saate, klõpsates nuppu „Osta“. Kui soovite tootevalikut muuta, klõpsake nuppu „Muuda ostukorvi“. Kui soovite muuta aadressiandmeid ja makseviisi, klõpsake tellimisprotsessis vastaval sammul.

2. Allalaaditavad tooted saate kätte kohe pärast seda, kui oleme saanud maksesüsteemi pakkujalt maksekinnituse ja saatnud teile kinnituseks e-kirja koos selles oleva allalaadimislingiga, või oma kasutajakontolt jaotises „Minu allalaaditavad tooted“.

3. Lepingu keel on keel, milles teile kuvatakse tellimise ajal üldtingimusi ja milles teile pärast tellimuse esitamist saadetakse e-kirju. Salvestame lepingu teksti ja saadame teile tellimuse andmed ja oma üldtingimused e-posti teel. Mujalt lepingu teksti vaadata ei saa.

Allalaaditavate toodete tellimisel saate arve e-posti teel.

Kehtivaid üldtingimusi saab igal ajal vaadata aadressil: https://et-international.graali-sonum.org/gtc

4. Kui olete registreerunud meie poe kliendiks, saate oma varasemaid tellimusi vaadata oma kasutajakontolt jaotisest „Minu tellimused“:
https://et-international.graali-sonum.org/sales/order/history/

10. Andmekaitse

Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vajame teie isikuandmeid. Teavet kogutavate andmete ja nende kasutamise kohta saate meie andmekaitsedeklaratsioonist.

11. Pakkuja identiteet, kontakt

1. Pakkuja on

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Faks: +49-(0)7156-18663
E-post: info@gral.de

KMKR-nr DE 147839347

Juhatus Michael Oort

2. Kaebusi saab esitada eespool nimetatud aadressil.

12. Vaidluste lahendamine internetis

Euroopa Komisjon on loonud platvormi vaidluste veebipõhiseks lahendamiseks. See platvorm on mõeldud veebis sõlmitud ostu-müügilepingute ja veebis sõlmitud teenuselepingute kohtuväliseks lahendamiseks.

Platvorm asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Me ei ole kohustatud ega väljenda valmisolekut osalema vaidluse lahendamises tarbijavaidluste lahendamise organis.

13. Lõppsätted

1. Kõigile sellest lepingust tulenevatele vaidlustele kohaldub Saksa õigus ja ei kohaldu ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Kui olete tarbija, kehtib see õigusvalik vaid juhul, kui sellega ei rikuta selle riigi kohustuslikke kohalduvaid tarbijakaitse-eeskirju, mis oli tellimuse esitamise hetkel teie kui tarbija tavapärane viibimiskoht.

2. Juhul kui mõni nende üldtingimuste säte on tühine või muutuma tühiseks, ei mõjuta see ülejäänud lepingutingimuste kehtivust.

 

14. Lepingu ülesütlemise vorm

Kellele:
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
DEUTSCHLAND

Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Faks: +49-(0)7156-18663
E-post: info@gral.de

Käesolevaga ütlen/ütleme üles lepingu, mille sõlmisin/sõlmisime järgmiste kaupade ostmiseks / järgmise teenuse osutamiseks (*):

 

 

 

Tellitud:

 

Kätte saadud:

 

Tarbija(te) nimi:

 

 

Tarbija(te) aadress:

 

 

Tarbija(te) allkiri (ainult juhul, kui teatis esitatakse paberil):

 

 

Kuupäev:

(*) Kriipsutage mittesobiv variant läbi.